EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

FRANSA EĞİTİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ (s. 1-20)

INVESTIGATION OF EDUCATION SYSTEM OF FRANCE (p. 1-20)
  1. Bu çalışmada Fransa eğitim sisteminin genel hatlarıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada Fransa eğitim sisteminin amaç ve politikaları, Fransa’da eğitimin sisteminin yapılanması, okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim özel eğitim, yetişkin eğitimi, eğitim yönetimi, eğitim finansmanı ve öğretmen yetiştirme alanları ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Veriler toplanırken, Fransa eğitim sistemi ile ilgili kitap, dergi, makale, köşe yazısı, resmi belge ve rapor gibi basılı ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler temalar halinde sunulan başlıklar altında raporlaştırılmıştır.

  2. In this study, it is aimed to examine the education system of France in general terms. In this context, the aims and policies of the French education system, the structuring of education system in France, pre-school education, compulsory education, secondary education, higher education special education, adult education, education management, education finance and teacher training areas were discussed. In this study, document analysis method was used among qualitative research methods. While collecting the data, books, magazines, articles, columns, print and internet resources such as official documents and reports about France education systems were used. The data obtained were reported under the headings presented as themes.

  • Türkçe : Anahtar Kelimeler: Fransa, eğitim sistemi, eğitim sistemi, Fransa’da eğitim.
  • İngilizce : Keywords: France, education system, education in France.
John Doe

Meliha ASLAM ORKUN

John Doe

Ayşe BAYIRLI

John Doe

Sibel BAYIRLI

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 2. Sayı
  • Yayın Tarihi :20.07.2019
  • Okunma Sayısı : 60
  • İndirilme Sayısı : 5

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...