EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ’ PROJESİNİN ETKİLİLİĞİ HAKKINDA VELİ GÖRÜŞLERİ (s. 21-32)

OPINIONS OF PARENTS ABOUT EFFECTIVENESS OF THE PROJECT ‘FOLLOWER OF OUR STUDENTS (p. 21-32)
  1. Bu araştırmanın amacı, ‘öğrencilerimizin takipçisiyiz’ adlı projenin etkiliği hakkında veli görüşlerini almaktır. Proje, okula geç gelmeyi alışkanlık haline getiren ve devamsızlık problemi bulunan öğrencilerin velileriyle iletişime geçilerek okula gelmeme nedenlerini ortaya koymayı ve öğrencilerin okula devamını sağlamayı hedeflemektedir. Çalışma, Tokat ili merkezinde yer alan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Proje uygulamasının 1 eğitim-öğretim dönemi uygulanmasının ardından proje hakkında velilerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Toplamda 20 velinin görüşünün alındığı görüşme sonuçları velilerin bu uygulamadan memnun olduklarını, devamlılığının sağlanmasını istediklerini ortaya koymaktadır. Uygulama sayesinde veliler, öğrencilerinin okula karşı ilgilerinin ne seviyede olduğunun saptanabildiğini, okula karşı tutum ve davranışların ortaya konulabildiğini, öğrenci hatalarının bir an önce düzeltilmesinin sağlandığını ve öğretmen-öğrenci ve veli üçgeninde doğru iletişimin kurulabildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca veliler bu proje sayesinde okula daha fazla güven duyduklarını ve öğrencilerini daha rahat bir şekilde gönderebildiklerini ifade etmişlerdir. Velilerden biri uygulamayı olumlu bulmakla birlikte telefon yerine yüz yüze iletişimin daha işe yarar olacağını, bu nedenle devamsızlık problemi olan öğrenci velilerinin en azından haftada bir gün okula çağırılıp bu problem hakkında görüşülmesi gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin kendilerini, dersleri ve okulu sevdirmelerinin öğrencilerin geç gelme ve devamsızlık problemine bir nebze olsun çözüm olacağı öneriler arasında yer almıştır. Bunun yanı sıra rehberlik servisinin bu konunun üzerinde daha fazla çalışmalar yapması önerilmiştir. Proje hala devam etmekte olup velilerin olumlu görüşlerinin yanı sıra öğrencilerin özürsüz devamsızlıklarında azalma olduğu gözlemlenmiştir. Bu uygulamanın diğer okullarda da uygulanması veya devamsızlık ve geç gelmeyi önlemeye yönelik farklı projelerin ortaya konması öğrencilerin bu problemlerinin çözümü için faydalı olabilecektir.

  2. The purpose of this research is to get the opinions of teachers about effectiveness of a project named as ‘We are t follower of our students’. The project aims to reveal the reasons of students late coming and absenteeism by contacting the parents whose students have such problems and it also aims to ensure the attendance of students to the school. The study was conducted in a secondary school in the province of Tokat. The parents' opinions were consulted about the project after one semester implementation. Case study design, which is one of the qualitative research designs, was used in the study. 20 parents participate in the research and the results revealed that the parents were pleased with this project and they wanted it to continue. Parents thought that thorough the implementation; they could discover the interest, attitudes and behaviors of students to the school. The project also provided the correction of student mistakes as soon as possible and established the proper communication among teacher-student and parent triangle. In addition, thanks to this project, the parents had more confidence in school and they sent their children to the school in a more relaxed way. One of the parents mentioned his positive feelings but indicated that face to face communication could be more useful to solve these problems. For this reason, the parents of the students who had absenteeism or late coming problems should be invited to the school at least one day a week and teacher and parents should negotiated about these problems. According to parents, to solve these problems, teachers should endear themselves, lessons and school to the students. Furthermore, parents suggested that guidance and counseling services of schools should study on this issue more. The project is still in progress and as well as the positive opinions of parents, it is seen that absenteeism and late coming among the students are reduced in this process. Implementation of this practice in other schools or different projects aimed at preventing students from absenteeism or coming late can be useful to solve these problems.

  • Türkçe : Güvenli okul, devamsızlık, geç gelme, veli görüşleri
  • İngilizce : Safe schools, absenteeism, late coming, opinions of parents
John Doe

Özge MAVİŞ SEVİM

John Doe

Murat AĞAR

John Doe

Engin ZABUN

John Doe

Ramazan MAVİŞ

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 2. Sayı
  • Yayın Tarihi :20.07.2019
  • Okunma Sayısı : 56
  • İndirilme Sayısı : 2

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...