EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ (s. 1-19)

EXAMINATION OF GLOBALIZATION FACTS IN 6th AND 7th GRADE SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAMME AND TEXTBOOKS (p. 1-19)
  1. Bu çalışma 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve ders kitaplarındaki küreselleşme olgusunun hangi ünitelerde yer aldığı, hangi öğrenme alanları, hangi kazanım ve kavramlarla ilişkilendirildiği, ünitelerde kaç kez ve hangi sıklıkla ele alındığını bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, olgular ve kavramlara ilişkin bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analizini içeren nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, uygulanmakta olan Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Sosyal Bilgiler ders kitapları temel alınmıştır. Bu amaçla, 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında ve ders kitabında yer alan küreselleşme olgusunun hangi konuların açıklanmasında kullanıldığı ve nasıl aktarıldığı tespit edilmiştir. Öğretim programı ve ders kitabında küresel bağlantıların çok da olağan karşılanmadığı görülmüştür. Karşımıza çıkan bazı eksiklik ve hataların önemli bir kısmının küresel değerler eğitiminin yeni bir eğitim alanı olmasından kaynaklandığını ve ders kitaplarının gözden geçirilmesi ve yeniden yazımı aşamalarında ortadan kalkacağı umulmaktadır.

  2. This research is made for searching out Globalization facts; in which units it is located, in which teaching areas, recovery and concepts it is associated and also how many times and how often it is tackled in teaching programs of 6th and 7th grade social textbooks. In this research “document analysis” method that has facts and information about the cases involving written materials and covering the analysis of qualitative research method has been used. The research I based on implementing social studies teaching programme and social studies textbooks. For this purpose Globalization facts located in social studies teaching programme and textbooks are identified how it is determined and in which subjects description it is used.It is determined that Global connections in our teaching programs and textbooks aren’t satisfied typically. Most of the deficiencies and errors that encountered arise from being a new training ground of Global valves education and it’s hoped to disappear in the process of rewriting and revision of textbooks.

  • Türkçe : Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Ders Kitabı, Küreselleşme
  • İngilizce : Social Studies, Teaching Programme, Textbooks, Globalization
John Doe

Kamil UYGUN

John Doe

Cafer Tayyar ULU

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 1. Sayı
  • Yayın Tarihi :31.12.2018
  • Okunma Sayısı : 845
  • İndirilme Sayısı : 342

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...