EYYAD- EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ(ISSN : )

İLETİŞİM

Technical Contact
Name: Ahmet DURMAZ
E-mail: ahmtdrmz50@gmail.com 
Phone: 0554 454 9282 
Editörler
Name: Ahmet DURMAZ, Ahmet Galip YÜCEL, Emin Tamer YENEN 
E-mail: eyyadergisi@gmail.com 
Phone: 0554 454 9282