EYYAD- EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ(ISSN : )

Dergimiz Eğitim Bilimleri temel alanında ÜAK doçentlik kriterlerinden 2. madde b bendi kapsamındadır.