EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

Dergi Hakkında

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD) 2018 yılında yayın hayatına başlamış ve akademik çalışmaların yer aldığı ulusal hakemli, ücretsiz çevrimiçi bir dergidir. EYYAD altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. 

 

Dergiye gönderilen bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

 

Dergi (EYYAD) Eğitim Bilimleri temel alanında ÜAK doçentlik kriterlerinden 2. madde b bendi kapsamındadır.

 

Dergide yayınlanan makaleleri okuma, kopyalama, indirme izni kullanıcılara aittir.